Eko farma Gornji Kremen

U malom mjestu imena Gornji Kremen u okolici grada Slunja u RH, na površini od 98.255 m² smješteno je imanje za uzgoj crnih slavonskih svinja (također nazivanih pfeifferice).

Na ovom imanju odvija se uzgoj životinja na sasvim ekološki način čemu svjedoči da je ovaj proizvođač upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji. Još jedna specifičnost uzgoja je tzv. ekstenzivan uzgoj crnih slavonskih svinja – uzgoj na otvorenom – životinje se slobodno kreću imanjem. Navedeni aspekti uzgoja rezultiraju stvaranjem idealne sirovine za proizvodnju luksuznih proizvoda najveće kvalitete i posebnosti. Prerada nakon uzgoja koja uključuje sušenje, dimljenje i čuvanje odvijat će se u gradu Drnišu koji je već dugo prepoznat kao idealna mikrolokacija stvaranja visokokvalitetnih proizvoda zbog svojih specifičnih klimatskih prilika.

Lokacija je kao stvorena za ovakav tip imanja – površina je velika, teren je ravan i /ili vrlo malo nagnut, bogat kvalitetnim pašnjacima te zaštićen šumom, udaljen od prometnica i zagađivača zraka, s bujnom vegetacijom među kojom se ističu stabla hrasta čiji plodovi – žirovi predstavljaju specifičnu kvalitetnu ekološku ishranu ove pasmine svinja. Taj prostor prekriven je hrastovom šumom koja ljeti svinjama pruža ugodan hlad i što je najbitnije opskrbljuje ih omiljenom visokokaloričnom namirnicom – žirom kojeg sami pronalaze i konzumiraju tijekom neometanih šetnji. Ostatak površine imanja prekrivaju pašnjaci bogati lucernom, djetelinom te ostalim travama karakterističnim za to podneblje.

Crna slavonska svinja (pfeifferica) je hrvatska autohtona pasmina svinja koja je pod zaštitom Nacionalnog programa za očuvanje autohtonih i ugroženih pasmina domaćih životinja RH. Ima FAO/EAAP status ugroženosti: potencijalno ugrožena. Sasvim je prilagođena životu na otvorenom krećući se po pašnjacima, livadama ili šumama gdje nalazi veći dio potrebne hrane. Meso ove pasmine svinja je iznimno dobre kvalitete s visokim sadržajem unutarmišićne masti te dobrom sposobnošću vezivanja vode i okusa.